Atlas Ptaków Zimujących

PDF Drukuj Email
Atlas Ptaków Zimujących

 

Badania polegają na trzykrotnym odwiedzeniu zaproponowanej przez nas powierzchni atlasowej (w połowie XII, I, II) i zanotowaniu na Zestawieniu Obserwacji Sezon Jesienno-Zimowy wszystkich stwierdzonych gatunków ptaków. Osobom, zgłaszającym się po raz pierwszy wysyłamy kserokopie mapki z podziałem na powierzchnie atlasowe. Należy odwiedzić charakterystyczne dla powierzchni środowiska: dolina rzeczna, zbiornik lub stawy, las, wieś, miasteczko, łąki i pola.
Gdyby wykonanie kontroli na wyznaczonej powierzchni było niemożliwe, proszę zaproponować inną powierzchnię do kontroli. W razie niemożności wykonania kontroli także prosimy o przysłanie informacji.

Prosimy o jak najszybsze nadesłanie zgłoszenia, co pozwoli nam na sprawne zorganizowanie badań. 

 
 
free pokereverest poker revie