Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Informacje o MTO

Znaleziono ptaka

DZIKA KLINIKA

Tu dzwoń gdy znajdziesz ptaka:

Fundacja Dzika Klinika

Centrum pomocy dla dzikich zwierząt

tel. 790-369-936

mail: biuro@dzikaklinika.com

www.dzikaklinika.com

Poczta

Atlas - Deklaracja autorska

PDF Drukuj Email

Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej

 

Deklaracja autorska

 

Imię, nazwisko:

Adres zamieszkania:

Rok urodzenia:

 

Deklaruję udział w zespole autorskim „Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej”. Podejmuję się opracowania materiałów i napisania tekstów gatunkowych niżej wymienionych gatunków (każdy gatunek wpisz w osobnej linii):

 ……………..

 

W związku z tym skontroluję następujące kwadraty atlasowe (każde pole atlasowe wpisz w osobnej linii):

 

Nr kwadratu      rok kontroli

…………….      ……………

……………       ……………

……………       ……………

 

 

Oświadczam też, że na bieżąco będę sprawdzać materiały obserwacyjne wprowadzone do bazy obserwacji atlasu zgodnie z ustalonymi wytycznymi oraz będę pisać tekst/teksty dotyczące zadeklarowanych gatunków zgodnie z podanymi wytycznymi i w podanych terminach;

Wykorzystam też literaturę anglojęzyczną dotyczącą zadeklarowanego gatunku/gatunków.

Oświadczam, że w razie rezygnacji z prac w zespole autorskim przekaże zebrane materiały,  teksty do dyspozycji zespołu opracowującego Atlas w ciągu dwóch tygodni od rezygnacji.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie niewywiązywania się z w terminie z podjętych zobowiązań w zakresie opracowywania materiałów, pisania tekstów, skontrolowania zadeklarowanych pól atlasowych tracę możliwość dalszego uczestnictwa w zespole opracowującym Atlas.

 

 

…………………………………….                                                                         …………………………………………

Miejscowość             data                                                                                                                podpis

 

 

Prosimy po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji zeskanować ją (lub sfotografować) i odesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

- Prosimy po wypełnieniu Deklaracji, zmienić nazwę pliku wg wzoru:

nazwisko_inicjal_imienia_Atlas_deklaracja_autorska_data_wypełnienia,

przykład:  Kowalski_J_Atlas_deklar_autor_140507 (proszę nie używać polskich liter w nazwach plików)

 

Pliki do pobrania tutaj: pdf, doc

 
 
free pokereverest poker revie