Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Informacje o MTO

Galeria

Znaleziono ptaka

DZIKA KLINIKA

Tu dzwoń gdy znajdziesz ptaka:

Fundacja Dzika Klinika

Centrum pomocy dla dzikich zwierząt

tel. 790-369-936

mail: biuro@dzikaklinika.com

www.dzikaklinika.com

Logo APRP

Szukaj w portalu

Statystyki

presented by camp26

Statystyki www

Poczta

Aktualności
Program wycieczek MTO jesień - zima 2017/2018 PDF Drukuj Email

Prwyc jezi 2017-18-3m

 
Program 49 Zjazdu Ornitologów Polski Południowo - Wschodniej PDF Drukuj Email

49 Zjazd MTO 171125 Program

 
Program wycieczek MTO wiosna - lato 2017 PDF Drukuj Email

Prwyc wiola 2017

 
Program wycieczek MTO jesień - zima 2016/21017 PDF Drukuj Email

Prwyc jezi 2016-17

 
Rzadkie ptaki na obszarze Polski Południowo-Wschodniej. PDF Drukuj Email

Wraz z Igorem Długoszem będziemy mieli przyjemność przygotować prezentację o ornitologicznych rzadkościach stwierdzonych przez ostatni rok w Małopolsce na najbliższy Zjazd Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej, który odbędzie się 03.12.2016 r. w Krakowie.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do nas obserwacji rzadkości z okresu 15 listopada 2015 - 15 listopada 2016 na adres mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dane będziemy zbierać do dnia 20 listopada br.
Do prezentacji zostaną nam udostępnione obserwacje z Bazy obserwacji MTO (
http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/atlas) - osoby, które wpisały tam swoje obserwacje prosimy jedynie o przesłanie dokumentacji fotograficznej rzadkich gatunków na potrzeby prezentacji.
Szczegóły wraz z listą rzadkich ptaków Małopolski (Rzadkie_Ptaki_Małopolski.pdf) oraz arkuszem Excell służącym do przekazania obserwacji znajdują się w załączeniu.

Pozdrawiam
Wojciech Guzik

 
48 Zjazd MTO - Program PDF Drukuj Email

48 Zjazd MTO 161203 Program

Program Zjazdu można pobrać w pliku pdf lub doc.

 
Program wycieczek MTO wiosna - lato 2016 PDF Drukuj Email

Prwyc wiola 2016a

 
Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych gminy PDF Drukuj Email

MTO wydało książeczkę "Ochrona krajobrazu i walorów przyrodniczych gminy" w ramach projektu edukacji ekologicznej realizowanego w 2015 r., a dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych w gminie".
W opracowaniu poruszono problemy zagrożeń dla krajobrazu i zasobów naturalnych gminy. Pokazano też, jak przeprowadzić inwentaryzację zasobów przyrodniczych gminy na kilku przykładach gmin o różnej wielkości.

Książka liczy 110 stron, 45 zdj., 7 rysunków, 8 tabel i 20 map.

Cena książki - 10 zł + koszty wysyłki - 5,00 zł - razem 15,00 zł.

Wpłata na konto MTO Nr 31 1050 1445 1000 0022 1647 1991

Proszę w tytule przelewu wpisać adres na jaki należy przesłać książkę.

1Ochrona krajobrazum12Ochrona krajobrazu spis trescim1

 
Ochrona ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki PDF Drukuj Email
MTO właśnie wydało książeczkę "Ochrona ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki".
Opisuje problemy ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających
obiekty budowlane, metody ochrony oraz uwarunkowania prawne.
Liczy 56 stron i wiele unikalnych zdjęć.
 
Osoby, które chciałby posiadać to opracowanie prosimy o przesłanie
5 zł (na konto MTO  31 10501445 1000 0022 1647 1991  na koszty wysyłki).
 
1 Ochr ptakow nietoperzya 2 Ochr ptakow nietoperz spis trescia
 
Ochrona ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki w miastach - warsztaty dla młodzieży szkolnej. PDF Drukuj Email

- inf. o projekcie

apel do szkół

- wzory budek

 
PROGRAM 46 ZJAZDU ORNITOLOGÓW POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ; KRAKÓW 29.XI-30.XI.2014 R. PDF Drukuj Email

46 Zjazd141129DW

 
Baza obserwacji Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego PDF Drukuj Email

Baza obserwacji Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego
Od roku 2014 przechodzimy całkowicie na gromadzenie wyników wszelkich obserwacji ptaków w internetowej Bazie obserwacji http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/baza-obserwacji Przewidujemy kilkuletni okres przejściowy w którym osoby nie posiadające dostępu do Internetu, będą mogły nadal zapisywać swoje obserwacje na dotychczasowych drukach MTO. Chcielibyśmy jednak by wszystkie osoby, które maja dostęp do internetu już teraz całkowicie zrezygnowały z wypełniania papierowych druków.
Dzięki porozumieniu z Instytutem Ochrony Przyrody PAN Baza ulokowana jest na serwerze Instytutu.
Naszym celem jest zbieranie wszelkiego typu obserwacji ornitologicznych z terenu Polski południowo-wschodniej. Do Bazy można wprowadzać obserwacje z terenu trzech dużych jednostek fizjograficznych pokazanych na załączonej mapie, tj. Wyżyny Małopolskiej, Podkarpacia i Karpat. Baza gromadzi obserwacje w porozumieniu z innymi organizacjami działającymi na tym terenie, co oznacza możliwość wymiany informacji miedzy nimi. Zachęcamy, aby wprowadzać do Bazy, zarówno obserwacje aktualne, jak i swoje starsze obserwacje, które także będą mogły być wykorzystane podczas opracowywania danych. Mogą to być także obserwacje sprzed wielu lat.
Definicja obserwacji - obserwacją jest każde stwierdzenie jakiegoś gatunku ptaka z podaniem daty, godzin i miejsca obserwacji (wskazaniem na mapie), liczby osobników, płci, wieku, szaty, zachowania (jeśli były zanotowane).
Wprowadzane obserwacje możemy podzielić na trzy kategorie:
Obserwacje pojedyncze — są to wszelkiego rodzaju obserwacje rejestrujące pojedyncze stwierdzenia ptaków. W dotychczasowym systemie były to obserwacje zapisywane na kartach obserwacji. Obecnie ze względu na zastosowanie nowoczesnych narzędzi rejestracji miejsca obserwacji na mapach w Internecie, praktycznie wszystkie obserwacje możemy wpisywać do Bazy. Dotychczas dla pospolitszych gatunków mieliśmy wyznaczone terminy przed którymi lub po których rejestrujemy wszystkie obserwacje oraz wielkość stad, które notowaliśmy na kartach. Obecnie nie ma juz takich ograniczeń i wszystkie obserwacje możemy wpisywać do Bazy obserwacji.
Dane atlasowe — tutaj wpisujemy wyniki obserwacji notowanych metoda atlasową, tzn. wszelkie obserwacje gdzie zapis dla danego pola atlasowego lub jego części (np. jednego siedliska) sprowadza się do podania listy stwierdzonych gatunków oraz przypisania im kategorii obserwacji z załączonego słownika. W przypadku poszczególnych obserwacji, możemy podać szczegóły stwierdzenia, takie jak liczba osobników, ich wiek, czy płeć, ale nie jest to wymagane.
Dane ilościowe — tutaj wpisujemy obserwacje będące wynikiem zapisania wszystkich zarejestrowanych ptaków podczas jednej kontroli terenowej danego obszaru, np. na terenie stawów rybnych lub wzdłuż trasy przejścia (transektu). Zapisy te charakteryzują się tym, że odnotowujemy liczebność i zachowania spostrzeżonych ptaków, a także płeć, wiek, jeśli tylko udało się nam je ustalić. W przypadku tras przejścia (transektów) jest też możliwość zapisu po które stronie transektu stwierdzono ptaki (P-prawej, L-lewej) oraz w jakim pasie odległości od trasy przejścia znajdowały się ptaki, standardowo - do 25 m, do 100 m, powyżej 100 m. Moduł do zapisu obserwacji w pasach transektu jest w tej chwili przygotowywany.


Szczegółowo w osobnych instrukcjach opisano sposoby zapisu obserwacji w notatniku dla tych trzech form zapisu danych (Instrukcja ogólna, Instrukcja atlasowa, Instrukcja transektów).
Baza obserwacji skonstruowana jest tak, że zapisując obserwacje atlasowe czy ilościowe, możemy w każdej chwili przejść do wpisywania szczegółowszych informacji o danym gatunku, czyli przejść do szczegółów obserwacji, standardowo zapisywanych w module "Obserwacje pojedyncze".
Każdy może wprowadzać swoje obserwacje do Bazy. By móc wprowadzać obserwacje należy wpierw zarejestrować się. Należy przejść do zakładki Rejestracja.
Jeśli odwiedzamy różne środowiska, np. park miejski, las, łąki, pola, to powinniśmy w miarę możliwości gatunki spostrzeżone w każdym z tych środowisk zanotować jako oddzielne obserwacje, trasy.
Swoje obserwacje warto wpisać do Bazy nawet wtedy, jeśli ktoś był w terenie tylko 1-2 razy w ciągu całego sezonu i obserwował zaledwie kilkanaście gatunków.
Baza umożliwia wpisywanie obserwacji z wszystkich miesięcy roku. Zachęcamy do wpisywania wszystkich obserwacji z wszystkich miesięcy. Z czasem pozwoli to na zebranie danych do atlasu całorocznego występowania ptaków.

Zachęcamy do wpisywania do Bazy wszelkich obserwacji ptaków. Na przykład obserwacja kosa czy sikory bogatki na danym osiedlu jest warta zapis, pomimo, ze wpisaliśmy obserwacje tych gatunków do Bazy z sąsiedniego osiedla. Takie obserwacje będą mogły być wykorzystane do wszelkiego rodzaju porównań występowania poszczególnych gatunków w tych samych lokalizacjach w dłuższych okresach czasu.
Do Bazy wpisujemy także obserwacje z lat wcześniejszych, nawet te przysłane już wcześniej na drukach MTO. Obserwacje przysłane wcześniej na kartach będą wykorzystane w momencie wpisania ich do Bazy obserwacji. Wpisanie własnych obserwacji już teraz do Bazy przyspieszy ich wykorzystanie
Na razie możemy zobaczyć na mapach i wykazach obserwacje z 2014 r. W przygotowaniu jest moduł, który będzie pokazywał osobno obserwacje sprzed 2014 r. w taki sam sposób jak obserwacje do 2014 r. Te wcześniejsze obserwacje są nie mniej ważne, gdyż będą wykorzystane w przyszłej Monografii ptaków Polski południowo-wschodniej, która obejmie wszelkie obserwacje od lat 80. ubiegłego wieku.

Jakich obserwacji nie wpisujemy do Bazy obserwacji
Otóż jeśli codziennie w danym miejscu widzimy ten sam gatunek w podobnej lub tej samej liczebności, to nie wpisujemy takich danych do Bazy. Na przykład codziennie obserwujemy stawek na którym przebywa stado zimujących krzyżówek. Ponownie wpiszemy do Bazy obserwacje z tego stawku w dniu w którym nastąpiła zmiana liczebności zimujących ptaków.
Inny przykład - obserwujemy codziennie jakieś gniazdo, np. gniazdo bociana białego, czy budkę zajęta przez szpaki. Do Bazy wpisujemy jedynie obserwacje, które ujawniają zmianę w przebiegu lęgu lub są jakimiś wyjątkowymi obserwacjami. Np. ostatni dzień noszenia materiału na gniazdo, daty składania poszczególnych jaj (czasami widać zawartość gniazda bociana), data rozpoczęcia wysiadywania, daty klucia piskląt, walki o gniazdo, moment kiedy pisklęta zaczynają stać na gnieździe, moment wylotu z gniazda poszczególnych piskląt, data odlotu ptaków, obserwacje drapieżników (np. sroka) zaglądających do budki, różne inne zachowania.


Mapa obszaru badań

http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/atlas/deklaracje

 
Recenzja książki Eugeniusza Nowaka "Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych - wspomnienia o przyrodnikach" PDF Drukuj Email

Recenzja książki Eugeniusza Nowaka "Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych - wspomnienia o przyrodnikach",
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 r. 460 str. ISBN: 9788363400071
cena książki - 48 zł, koszt wysyłki 10 zł
http://ksiegarnia.bogucki.com.pl/pl/p/Ludzie-nauki-w-czasach-najtrudniejszych.-Wspomnienia-o-przyrodnikach/255

ludzie nauki

   Książka zawiera życiorysy 55 ornitologów z całego świata, głównie z Europy, w tym 12 Polaków. Przestawiono sylwetki polskich ornitologów urodzonych miedzy 1842 a 1940 r. Są to Michał Jankowski, Włodzimierz Dzieduszycki, Jan Sokołowski, Kazimierz Wodzicki, Kazimierz Szarski, Władysław Siwek, Andrzej Dunajewski, Roman Wojtusiak, Władysław Rydzewski, Bolesław Papi, Kazimierz Dobrowolski i Jerzy Okulewicz. Działalność tych ornitologów zamyka się w okresie przed dynamicznym rozwojem ornitologii amatorskiej na świecie. Są to postacie zasłużone dla rozwoju tej dziedziny także poza granicami naszego kraju.
   Jest to wybór subiektywny. Są to osoby z którymi autor książki często pozostawał w przyjacielskich stosunkach, znał osobiście lub zetknął się z ich dorobkiem, nie zawsze mając bezpośredni kontakt. Książka opisuje losy ornitologów urodzonych w końcu XIX lub w pierwszych dekadach XX w. Pokazuje ich na tle trudnych sytuacji politycznych, ich stosunek do systemów totalitarnych w których przyszło im żyć, a także przemiany jakim podlegali w związku z przemianami politycznymi w okresie ich życia w XX wieku.
   Książka ukazała się wpierw w języku niemieckim, a później po rosyjsku. Jak autor pisze we wstępie, to dzięki temu, że został zaproszony do wygłoszenia referatu na naszym 43 Zjeździe Ornitologów Polski Południowo-Wschodniej w 2011 r. i naszej zachęcie podjął starania by wydać książkę po polsku.
    Autor przedstawia w książce pasje badawcze ornitologów tamtego czasu, jak się kontaktowali, jak współpracowali. Pokazuje uniwersalność wiedzy i kontaktów między ornitologami w poszczególnych krajach Europy i na świecie.
   Książka Eugeniusza Nowaka w mojej opinii powinna być jedną z najważniejszych lektur, jeśli nie najważniejszą, jaką zwłaszcza młody człowiek interesujący się ptakami, powinien przeczytać na początku swoich zainteresowań tą fascynującą grupą zwierząt. Osoby starsze, tak jak piszący te słowa, mogą wreszcie wniknąć w historię tego co działo się w ornitologii światowej patrząc w lustro życiorysów osób ją tworzących. Pozwala zrozumieć rozwój ornitologii w tamtym czasie, a także poznać losy wielu sławnych ornitologów, zrozumieć ich trudne wybory życiowe i zawodowe. Dla mnie jest frapującym pamiętnikiem życia tych wielkich ludzi, którzy mogą być dla nas wzorem. Młodym może pokazać, że w świecie powszechnej komercji, dążenia do samospełnienia i wiecznej przyjemności, warto coś robić w życiu, co buduje nas samych i tworzy lepszą przyszłość. Książka uczy też pokory wobec losu, ale uczy też, że wytrwałość i niepoddawanie się bieżącym trudnościom zawsze przynosi efekty.
   Napisana jest świetnie, czyta się ją "z zapartym tchem". Dla osób słabiej znających historię może też przybliżyć zrozumienie tego co działo się, zwłaszcza w Europie w XX w., szczególnie w niedawno minionej epoce realnego socjalizmu.
    Eugeniusz Nowak dokonał wielkiego dzieła. W pracy nad książką sięgnął do archiwów historycznych, także archiwów systemów totalitarnych Niemiec i Rosji, archiwów rodzin swoich bohaterów, często przywracając im dobre imię, utracone w wyniku nieprawdziwych poglądów na ich życie. Pokazuje też, jak często trudno jest o jednoznaczną ocenę życiorysów tych wielkich ornitologów uwikłanych w bieżące procesy polityczne. Poprzez wątki ornitologiczne pokazuje, że poprzez wzajemne zrozumienie, dystans do zdarzeń politycznych, powinniśmy być sobie bliżsi, zwłaszcza w nauce, gdzie nasze osiągnięcia lub porażki mogą mieć znacznie dla przetrwania przyrody na świecie.


Kazimierz Walasz

 
Ochrona ptaków przed zderzeniami z ekranami akustycznymi PDF Drukuj Email

Zapraszam do zapoznania się z  dwiema nowymi pozycjami autorstwa Pana Kazimierza Walasza. Pliki są w formacie PDF. Wystarczy kliknąć w link by prezentacja otworzyła się na Państwa ekranach.

Jak chronić ptaki przed zderzeniami z ekranami akustycznymi ? K.Walasz
Ekrany akustyczne - konieczność zabezpieczenia przed zderzeniami z chronionymi gatunkami ptaków. K.Walasz

 


Strona 1 z 2
 
free pokereverest poker revie